فرم نظرسنجی مشتریان

فرم نظرسنجی مشتریان لوازم خانگی لوپز

لوپز با سرمایه گذاری روی نیرو انسانی خود با فرم نظرسنجی مشتریان برای انتقال صدای مشتری به سطوح مختلف سازمان پدید آورده است.